Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Slavkovce.

Projekt Kúpa technologického vybavenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Slavkovce

Projekt Kúpa technologického vybavenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Slavkovce Kód Výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2017-32 Cieľom projektu je zabezpečiť adekvátne a efektívne nakladanie s BRO a zvýšiť kapacitu triedeného zberu odpadov. Realizáciou projektu sa zabezpečí zber a triedenie odpadu z obecných priestorov a od občanov. Nákup technológií bude realizovaný v období od februára… Čítať viac

Slavkovčan 2022

3. vydanie informačného spravodaja Slavkovčan z decembra 2022.

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Vážený občania získajte 14 000 – 19 000 EUR na obnovu staršieho rodinného domu (postaveného pred r. 2013) z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej Republiky. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť domu aspoň o 30 % a to napríklad: zateplením domu výmenou okien/dverí výmenou kotla solárnymi kolektormi fotovoltickými panelmi tepelným čerpadlom a inými V prípade že… Čítať viac

Zber nebezpečného odpadu 2.11.2022 /streda/

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 2.11.2022 /STREDA/ v čase od 11:15-12:15 hod. sa pred budovou Obecného úradu uskutoční VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Medzi nebezpečný odpad patrí: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení a… Čítať viac

Pripravili sme mobilnú aplikáciu

Vážení občania, radi by sme Vás informovali o novej mobilnej aplikácii našej obce. Nájdete v nej všetky dôležité informácie, ktoré obec poskytuje. O najnovšom dianí, zbere odpadu a udalostiach Vás budú informovať upozornenia, ktoré sú súčasťou mobilnej aplikácie. Mobilná aplikácia je dostupná pre Android aj iOS. Viac informácií a odkazy na stiahnutie nájdete kliknutím na… Čítať viac

Spustili sme SMS rozhlas

Vážení občania, pripravili sme pre Vás službu Mobilný rozhlas, ktorú môžete využívať na prijímanie dôležitých upozornení, oznamov a rôznych informácií o dianí v obci. Tieto Vám zašleme SMS-kou alebo e-mailom. Služba je poskytovaná zadarmo. Prihlásiť sa môžete osobne na obecnom úrade, alebo kliknutím na tlačidlo nižšie.