Nakladanie s odpadmi

SÚŤAŽ – AKO TRIEDIM JA

  • vytrieď
  • vyfoť
  • vyhraj

DAJ ZELENÚ SVOJMU ODPADU TRIEĎ NA 1

Zverejnené 5. júna 2022.
Bez úpravy .