Preskočiť na obsah

Nakladanie s odpadmi

Informácie pre občanov s nakladaním odpadu

Manipulácia s odpadom je každodenná činnosť človeka. V súčasnej dobe je už veľmi málo návratných obalov a tak sa v našich domácnostiach hromadí čím ďalej tým viac odpadu rôzneho druhu. Preto nakladaniu s odpadom musíme venovať primeranú pozornosť. Snahou obecného úradu je vytvoriť podmienky, aby občania mali možnosť zbaviť sa odpadu z domácnosti.

Cieľom tohto príspevku je informovať o možnostiach zberu a likvidácie odpadu v našej obci.

Hlavnou firmou, ktorá likviduje odpad z našej obce je na základe zmluvy spoločnosť FURA, s. o. r. Košice.

Komunálny odpad ( netriedený ) sa vyváža jedenkrát za dva týždne.

Povinnosťou občanov je v deň vývozu vyložiť nádobu pred bránu domu, lebo pracovníci FURA, s. r. o. majú zakázane vstupovať na súkromné pozemky. V individuálnych prípadoch, ako sú nevládni starší občania, alebo zdravotne postihnutí ľudia, je možné požiadať o výnimku, a to napísaním úradne overeného povolenia vstupu, alebo poverením od starostu obce.

  • Nádoby je potrebné vyložiť ráno do 6.30 hod. Nevyložené nádoby v deň zberu nebudú obslúžené.
  • V prípade, že mate viac odpadu, ako sa zmestí do vašej KUKA nádoby, môžete si na obecnom úrade pre takéto prípady zakúpiť plastové vrecia s logom FURA.                            
  • Cena za 1 vrece 1,90 Eur.
  • Takto označené vrecia Vám pracovníci automatický v čase zberu komunálneho odpadu zoberú. Odpad uložený v iných vreciach, vám nevezmú.
  • Nádoby so znečistenými a nesprávne vytriedenými odpadmi nebudú vyvezené.
  • Zber jedlých olejov a nebezpečného odpadu bude realizovaný pred Obecným úradom Slavkovce.

ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SEPARUJE ODPAD.

VĎAKA SEPAROVANIU NEMUSÍ OBEC ZVYŠOVAŤ POPLATOK ZA VÝVOZ ODPADU NA OBYVATEĽA.