Súčasnosť

V  mesiaci február 2021 sa do domácnosti doručilo prvé vydanie Obecného spravodaja SLAVKOVČAN. V digitálnej podobe si ho môžete pozrieť tu :

Zverejnené 5. júna 2022.
Bez úpravy .