Kalendár triedeného zberu na rok 2023

Spoločnosť 1.východoslovenská OZV s.r.o. nám zaslala kalendár triedeného zberu na rok 2023 so „Semaforom triedenia“

Zverejnené 25. januára 2023.
Bez úpravy .