Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Slavkovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. (2) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov


ODVOLÁVA


ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


v prírodnom prostredí, na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch v územnom obvode okresov Michalovce a Sobrance, od 10. septembra 2022 o 12:00 hodine.