Preskočiť na obsah

Informácia – Rozhodnutie o povolení úplnej uzávierky a určenie obchádzky – Most M6993 cez kanál pred obcou Veľké Raškovce

Zverejnené 10.4.2024.

Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že v dňoch 11.04.2024 – 04.07.2024 dôjde k úplnej uzávierke mosta M6993 cez kanál pred obcou Veľké Raškovce  na ceste III. triedy III/3739 v k.ú. Veľké Raškovce, okres Michalovce.

Dôvodom sú stavebné práce počas rekonštrukcie tohto mosta.

Druh uzávierky: úplná s dočasnou obchádzkou

Čas trvania úplnej uzávierky a obchádzky : 11.04.2024 – 04.07.2024, bez prerušenia

Dĺžka obchádzky : cca 23 km

Popis a určenie obchádzky : Obchádzková trasa bude obojsmerná. Cestná premávka bude z cesty II/552 presmerovaná na obchádzkovú trasu, ktorá povedie po ceste III/3744 cez obec Drahňov do obce Budkovce. Odtiaľ je možné pokračovať na cestu III/3765 smerom na Dúbravku, alebo sa vrátiť po ceste III/3745 do obce Slavkovce a Malé Raškovce. Na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na uvedenom komunikačnom systéme sú navrhnuté regulačné opatrenia v doprave.

Druh DZ: prenosné dopravné značenie v zmysle schváleného projektu na určenie DDZ