Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Slavkovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Za starostu obce bol volený kandidát:

Iveta Pavliková, Ing. – počet platných hlasov: 181

Kandidát Marek Drapák – počet platných hlasov: 82

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení kandidáti:

Štefan Kiss – počet platných hlasov: 122

Ladislav Horvát – počet platných hlasov: 115

Ján Vaľo, Ing. – počet platných hlasov: 108

Štefan Hreha – počet platných hlasov: 106

Ladislav Balog – počet platných hlasov: 105

Viera Pavliková – počet platných hlasov: 105

Eva Kutašová, Ing.arch. – počet platných hlasov: 98

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

Peter Horvát – počet platných hlasov: 91
Anna Kudelasová – počet platných hlasov: 90
Marcel Petranič, Ing. – počet platných hlasov: 88
Stanislav Cucak – počet platných hlasov: 81
Štefan Ujlaky – počet platných hlasov: 75
Ladislav Barlok, Mgr. – počet platných hlasov: 70
Marian Balog – počet platných hlasov: 33

V prílohe článku je k dispozícii Odpis Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb
v obci Slavkovce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Prílohy

Popis

Vzhľadom na to, že k 30.9.2022 je vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadená izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, resp. karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, vo voľbách, ktoré sa konajú 29.októbra 2022 sa uplatní postup podľa zákona č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.

Voliči, ktorí majú ku dňu konania spojených volieb prekážku výkonu volebného práva spočívajúcu v zákonom ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a osoby s nimi žijúce v spoločnej domácnosti, môžu požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky, ktorý budú zabezpečovať vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje údaje v rozsahu:

  1. meno a priezvisko,
  2. rodné číslo,
  3. adresa trvalého pobytu,
  4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
  5. telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Podávať žiadosť je možné najskôr v pondelok 24. októbra 2022,

a najneskôr v piatok 28. októbra 2022 do 12. hodiny.

Telefonický kontakt na zapisovateľku: 0902 458 236 (Mgr. Zuzana Škundová)