Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Slavkovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Dodávateľ - Sídlo Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 00164348

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Občianske združenie Medzi riekami

Dodávateľ - Sídlo , 072 13 Zemplínska Široká

Dodávateľ - IČO 42108811

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí Príspevku: PREDMET PODPORY
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí Príspevku: VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Občianske združenie Medzi riekami

Dodávateľ - Sídlo , 072 13 Zemplínska Široká

Dodávateľ - IČO 42108811

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí Príspevku: VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí Príspevku: Podrobný rozpočet Projektu

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Občianske združenie Medzi riekami

Dodávateľ - Sídlo , 072 13 Zemplínska Široká

Dodávateľ - IČO 42108811

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Súvisiace dokumenty

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí Príspevku: Podrobný rozpočet Projektu
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí Príspevku: PREDMET PODPORY

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Občianske združenie Medzi riekami

Dodávateľ - Sídlo , 072 13 Zemplínska Široká

Dodávateľ - IČO 42108811

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí Príspevku: Podrobný rozpočet Projektu
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí Príspevku: PREDMET PODPORY
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí Príspevku: VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.7.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00681156

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.7.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným

Dodávateľ - Sídlo Jantárová 30, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36174874

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.7.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným

Dodávateľ - Sídlo Jantárová 30, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36174874

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.7.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ IGGY-TRADE, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo 126, 935 24 Čajkov

Dodávateľ - IČO 46729445

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.7.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ IGGY-TRADE, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 126, 935 24 Čajkov

Dodávateľ - IČO 46729445

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy