Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Slavkovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o vypĺňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/90/310

ID: 2023/011 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

23.2.2023

Začiatok účinnosti 18.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Zmluva o spolupráci NP TSP CEZ ÚV SR: 500/2022

ID: 2023/010 – Úrad vlády Slovenskej republiky

15.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151513

Prílohy

Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1104/2021 NP KS II

ID: 2023/009 – Úrad vlády Slovenskej republiky

15.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151513

Prílohy

Zmluva o spolupráci NP PRIM CEZ ÚV SR: 674/2022

ID: 2023/008 – Úrad vlády Slovenskej republiky

15.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151513

Prílohy

Zmluva o sponzorstve

ID: 2023/007 – Agropotravinárske družstvo Malčice

10.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Agropotravinárske družstvo Malčice

Dodávateľ - Sídlo , 072 06 Malčice

Dodávateľ - IČO 31713891

Prílohy

Zmluva o združenej dodávke plynu

ID: 2023/006 – Východoslovenská energetika

6.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Prílohy 2-7 k ZoD Stavba Kanalizácia Slavkovce

ID: 2023/005 – EKO SVIP

27.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ EKO SVIP, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 36449717

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Príloha 1 k ZoD Stavba Kanalizácia Slavkovce: Rekapitulácia stavby
Zmluva o dielo - Stavba Kanalizácia Slavkovce
Zverejnenie v CRZ - URL odkazy: Zmluva o dielo Stavba: Kanalizácia Slavkovce
Príloha 1 k ZoD Stavba Kanalizácia Slavkovce: Rekapitulácia stavby
Zmluva o dielo - Stavba Kanalizácia Slavkovce

Príloha 1 k ZoD Stavba Kanalizácia Slavkovce: Rekapitulácia stavby

ID: 2023/004 – EKO SVIP

27.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ EKO SVIP, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 36449717

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Prílohy 2-7 k ZoD Stavba Kanalizácia Slavkovce
Zmluva o dielo - Stavba Kanalizácia Slavkovce
Zverejnenie v CRZ - URL odkazy: Zmluva o dielo Stavba: Kanalizácia Slavkovce
Prílohy 2-7 k ZoD Stavba Kanalizácia Slavkovce
Zmluva o dielo - Stavba Kanalizácia Slavkovce

Zmluva o dielo – Stavba Kanalizácia Slavkovce

ID: 2023/003 – EKO SVIP

27.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ EKO SVIP, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 36449717

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Prílohy 2-7 k ZoD Stavba Kanalizácia Slavkovce
Príloha 1 k ZoD Stavba Kanalizácia Slavkovce: Rekapitulácia stavby
Zverejnenie v CRZ - URL odkazy: Zmluva o dielo Stavba: Kanalizácia Slavkovce
Prílohy 2-7 k ZoD Stavba Kanalizácia Slavkovce
Príloha 1 k ZoD Stavba Kanalizácia Slavkovce: Rekapitulácia stavby

Zmluva č.0006/VSD/2023 o výpožičke podperných bodov NN vedenia

ID: 2023/002 – Východoslovenská distribučná

20.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Východoslovenská distribučná, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC431-2021-68 BTX2

ID: 2023/001 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

17.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KZP-PO4-SC431-2021-68/BTX2

Dodatok ku zmluve o zabezpečení činnosti technika protipožiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby

ID: 2022/041 – Peter Vaľo

19.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Peter Vaľo

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 70, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 41847164

Prílohy