Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Slavkovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Kúpna zmluva č. Z202210411_Z

ID: 2022/036 – UNIKOV NITRA

24.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ UNIKOV NITRA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Lehotská 4, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 46920765

Prílohy

Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

ID: 2022/035 – OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku

20.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku

Dodávateľ - Sídlo Jána Erdélyiho 41, 079 01 Veľké Kapušany

Dodávateľ - IČO 53857411

Prílohy

Príloha 4 Rozpočet projektu

ID: 2022/034 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

21.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Príloha 3 Finančné opravy
Príloha 2 Predmet podpory NFP
Príloha 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku
Zmluva o poskytnutí nenávratneho finančného prostriedku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/90
Príloha 3 Finančné opravy
Príloha 2 Predmet podpory NFP
Zmluva o poskytnutí nenávratneho finančného prostriedku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/90

Príloha 3 Finančné opravy

ID: 2022/033 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

21.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Príloha 4 Rozpočet projektu
Príloha 2 Predmet podpory NFP
Príloha 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku
Zmluva o poskytnutí nenávratneho finančného prostriedku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/90
Príloha 4 Rozpočet projektu
Príloha 2 Predmet podpory NFP
Zmluva o poskytnutí nenávratneho finančného prostriedku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/90

Príloha 2 Predmet podpory NFP

ID: 2022/032 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

21.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Príloha 4 Rozpočet projektu
Príloha 3 Finančné opravy
Príloha 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku
Zmluva o poskytnutí nenávratneho finančného prostriedku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/90
Príloha 4 Rozpočet projektu
Príloha 3 Finančné opravy
Zmluva o poskytnutí nenávratneho finančného prostriedku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/90

Príloha 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku

ID: 2022/031 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

21.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí nenávratneho finančného prostriedku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/90
Príloha 4 Rozpočet projektu
Príloha 3 Finančné opravy
Príloha 2 Predmet podpory NFP
Zmluva o poskytnutí nenávratneho finančného prostriedku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/90

Zmluva o poskytnutí nenávratneho finančného prostriedku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/90

ID: 2022/030 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

21.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Popis

Súvisiace dokumenty

Príloha 4 Rozpočet projektu
Príloha 3 Finančné opravy
Príloha 2 Predmet podpory NFP
Príloha 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku
Príloha 4 Rozpočet projektu
Príloha 3 Finančné opravy
Príloha 2 Predmet podpory NFP
Príloha 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 22/015/22

ID: 2022/029 – PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.

23.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ID: 2022/028 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

17.8.2022

Začiatok účinnosti 12.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Zmluva o grantovom účte

ID: 2022/027 – PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.

8.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny – VSE

ID: 2022/026 – Východoslovenská energetika

6.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Zmluva o dielo č. 01/06/2022, Prílohy: Krycí list rozpočtu, Rekapitulácia rozpočtu, Rozpočet

ID: 2022/025 – SPEEDCOM s.r.o.

32 168,40 €

23.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.6.2022

Suma s DPH 32 168,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slavkovce

Objednávateľ - Sídlo Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Objednávateľ - IČO 00 325 775

Dodávateľ SPEEDCOM s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kláštorná 23/4, 076 05 Brehov

Dodávateľ - IČO 36728489

Prílohy