Samospráva

Ako vybaviť na úrade

Komunitné centrum

Nakladanie s odpadmi

Obecný úrad

Projekt Kúpa technologického vybavenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Slavkovce

Projekt MOPS

Terénna sociálna práca

Úradné hodiny

Zverejnené 5. júna 2022.
Bez úpravy .