Preskočiť na obsah

Samospráva

Ako vybaviť na úrade

Komunitné centrum

Nakladanie s odpadmi

Obecný úrad

Projekt Kúpa technologického vybavenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Slavkovce

Projekt MOPS

Projekt: Riešenie migračných výziev v obci Slavkovce

Terénna sociálna práca

Úradné hodiny