Preskočiť na obsah

Zástupca starostu obce

Zástupca starostu vo volebnom období 2018 – 2022

Ing.arch. Eva Kutášová

Zástupca starostu obce

Právomoci zástupcu starostu obce

  • je vybraný starostom na celé funkčné obdobie
  • zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie
  • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu
  • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu v Slavkovciach
  • nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu