Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Zverejnené
5. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. augusta 2022 − 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy