VZN č. 2-2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Slavkovce

Zverejnené
30. apríla 2021
Kategória

Prílohy