Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Slavkovce