Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN 2/2021 o úprave nájomného za hrobové miesta