Výzva na vykonanie výrubu-okliesnenia stromov a iných porastov v pasme ochrany vedení vysokého a veľmi vysokého napätia

Zverejnené
31. januára 2022
Kategória

Prílohy