Preskočiť na obsah

Výzva na vykonanie výrubu-okliesnenia stromov a iných porastov v pasme ochrany vedení vysokého a veľmi vysokého napätia