Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Slavkovce.

Nadpis

Zverejnené

Emailová adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou

14.11.2022

Prílohy

Popis

Emailová adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou:

slavkovce@minet.sk

Termín na podanie žiadosti je do 2.12.2022

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

14.11.2022

Prílohy

Popis

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

slavkovce@minet.sk

Termín na doručenie oznámenia je do 24. novembra 2022 do 24.00 h