Záverečný účet Obce Slavkovce za rok 2021

Zverejnené
28. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. júla 2022 − 20. augusta 2022
Kategória

Prílohy