Preskočiť na obsah

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – VO Rekonštrukcia miestnych chodníkov a výstavba lávky v obci Slavkovce