Preskočiť na obsah

VZN č. 5-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady