VZN č. 5-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy