VZN č.3-2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy