Preskočiť na obsah

VZN č.2-2019 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, dospelých a od obce na čiastočnú úhradu nákladov MŠ a ŠJ