VZN č. 1-2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti

Zverejnené
31. decembra 2012
Kategória

Prílohy