VZN 4-2021 O určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, od dospelých a od obce na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni

Zverejnené
31. augusta 2021
Kategória

Prílohy