VZN 1-2020 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ Slavkovce

Zverejnené
29. februára 2020
Kategória

Prílohy