VZN 1 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ Slavkovce

Zverejnené
31. januára 2019
Kategória

Prílohy