Preskočiť na obsah

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Vypracovanie projektovej dokumentácie: Výstavba chodníkov v obci Slavkovce“