Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE Obce Slavkovce č. 2/2022, určenie výšky príspevkov v MŠ