Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE Obce Slavkovce č. 1/2022, dotácia na mzdy a prevádzku MŠ