Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov KSK 2022

Zverejnené
4. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. novembra 2022 − 30. novembra 2022
Kategória

Prílohy