Rozpočet obce Slavkovce na roky 2023-2025

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2022 − 15. januára 2023
Kategória

Prílohy