Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené
31. augusta 2018
Kategória

Prílohy