Návrh VZN 3-2021 dotácia na mzdy a prevádzku MŠ Slavkovce

Zverejnené
30. apríla 2021
Kategória

Prílohy