Návrh VZN 2 2021 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Slavkovce

Zverejnené
31. marca 2021
Kategória

Prílohy