Preskočiť na obsah

Dodatok č 1 k VZN č. 1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi