Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Slavkovce.

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Spustili sme novú webstránku obce

Vážení občania, vitajte na novej webstránke obce. Okrem základných informácií ako sú ponúka množstvo užitočných funkcií, ktoré vám uľahčia život: Veríme, že sa Vám bude naša webstránka ľahko používať. V prípade návrhov na vylepšenie kontaktujte nás, alebo nášho vývojára. Stránka bola vytvorená v rámci projektu SMART RIEŠENIA PRE IKT SLUŽBY OBCE SLAVKOVCE „Projekt je spolufinancovaný Košickým… Čítať viac

Zber nebezpečného odpadu – streda 4. 5. 2022

Na základe harmonogramu bude dňa 4.5.2022 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 11:15-12:15 hod.  Nebezpečný odpad je možné priniesť v uvedenom čase pred budovu obecného úradu.Nebezpečný odpadPatria sem:  batérie a akumulátory, žiarivky, neóny, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby len zaschnuté, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení.Nezbiera sa: … Čítať viac

!!! Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okresoch Michalovce a Sobrance !!!

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MICHALOVCIACH  vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO RIZIKA VZNIKU POŽIAROV   od 25. marca 2022 o 12:00 do odvolania. V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje najmä : fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na   miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spaľovať horľavé látky… Čítať viac

Výberové konanie MOPS

OBEC SLAVKOVCE Vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na pozíciu PRACOVNÍK MIESTNEJ OBČIANSKEJ PORIADKOVEJ SLUŽBY SLAVKOVCE Kandidát na pozíciu pracovníka Miestnej občianskej poriadkovej služby Slavkovce zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými prílohami a náležitosťami do 14.2.2022 do 15,30 hod., na adresu Obec Slavkovce 115, 072 17 Slavkovce v uzavretej obálke označenej „ Výberové konanie… Čítať viac