Preskočiť na obsah

Zber nebezpečného odpadu 2.11.2022 /streda/

Zverejnené 17.10.2022.

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že dňa 2.11.2022 /STREDA/ v čase od 11:15-12:15 hod. sa pred budovou Obecného úradu uskutoční VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Medzi nebezpečný odpad patrí: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení a po preukázaní sa dokladom totožnosti.

!!! NEZBIERA SA: eternit, sklenená vata, polystyrén.