Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okresoch Michalovce a Sobrance

Zverejnené 22. júla 2022.
Bez úpravy .