VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy v Slavkovciach č. 151

Zverejnené 31. mája 2022.
Upravené 5. júna 2022.