Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pre okresy Michalovce a Sobrance

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce

ODVOLÁVA 

čas zvýśeného nebezpečenstva vzniku požiaru v prírodnom prostredí, na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch 

v územnom obvode okresov Michalovce a Sobrance, od 19. apríla, o 12:00 hodine.

Zverejnené 19. apríla 2022.
Upravené 5. júna 2022.