Preskočiť na obsah

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pre okresy Michalovce a Sobrance

Zverejnené 19.4.2022.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce

ODVOLÁVA 

čas zvýśeného nebezpečenstva vzniku požiaru v prírodnom prostredí, na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch 

v územnom obvode okresov Michalovce a Sobrance, od 19. apríla, o 12:00 hodine.